Showing posts from January, 2014Show all
Rah e ulfat main novel by Saba Javed

Rah e ulfat main novel by Saba Javed

Khushiyan utri aangan main novel by Shazia Mustafa

Khushiyan utri aangan main novel by Shazia Mustafa

Tere Hisar mein umar bhar rahon novel by Sajida Taj

Tere Hisar mein umar bhar rahon novel by Sajida Taj

Yeh ahel e dil ki basti hai novel by Rizwana Irshad

Yeh ahel e dil ki basti hai novel by Rizwana Irshad

Jinhoon Ne Jab Ke Dikhlaya Hamain Aalam Bayabaan Ka; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jinhoon Ne Jab Ke Dikhlaya Hamain Aalam Bayabaan Ka; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jald Aaye Is Se Keh Do Ke Dunya Se Ham Chalay; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jald Aaye Is Se Keh Do Ke Dunya Se Ham Chalay; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jin Galyan Main Pehlay Dekheen Logan ki Rang Raliaan Theen; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jin Galyan Main Pehlay Dekheen Logan ki Rang Raliaan Theen; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jala Ji Na Dil Muft Lay Kar Kisi Ka; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jala Ji Na Dil Muft Lay Kar Kisi Ka; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jila Dil Garmi-I-Soz-I-Jigar Pohonchi To Ye Pohonchi; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jila Dil Garmi-I-Soz-I-Jigar Pohonchi To Ye Pohonchi; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jalaya Aap Ham Ne Zabt Kar Ke Aah-I-Sozaan Ko; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jalaya Aap Ham Ne Zabt Kar Ke Aah-I-Sozaan Ko; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Main Yahaan Jo Mere Sozish-I-Ulfat Lagi Honay; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Main Yahaan Jo Mere Sozish-I-Ulfat Lagi Honay; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Nazaara-I-Gul Ki Huwa Hawas Main Lahu; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Nazaara-I-Gul Ki Huwa Hawas Main Lahu; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Wa Dil Main Hay Wo Nishtar-I-Mizgaan Ki Khalish; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Wa Dil Main Hay Wo Nishtar-I-Mizgaan Ki Khalish; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Se Yuun Duhwan Hay Bar Bar Utha Huwa Aata; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Se Yuun Duhwan Hay Bar Bar Utha Huwa Aata; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Ka Dard Siyahi Main Gar Sahaab Bana; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Ka Dard Siyahi Main Gar Sahaab Bana; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Ke Tukday Huway Jal Ke Dil Kabaab Huwa; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Ke Tukday Huway Jal Ke Dil Kabaab Huwa; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Barishtwa O Jaan Khasta Dil Fagar Daregh; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jigar Barishtwa O Jaan Khasta Dil Fagar Daregh; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jis Waqt Nazar koi Wahaan Aur Hay Aata; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jis Waqt Nazar koi Wahaan Aur Hay Aata; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Justju ab Aur Hay Tadbeer Pehlay Aur Thi; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Justju ab Aur Hay Tadbeer Pehlay Aur Thi; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jism Laaghar Tere Shedayi Ka ab Aisa Huwa; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar

Jism Laaghar Tere Shedayi Ka ab Aisa Huwa; an Urdu Ghazal by Bahadur Shah Zafar